Βρείτε τις διαφορές

Κάποιο από αυτά δεν είναι σαν τα άλλα, κάποιο από αυτά απλά δεν ταιριάζει…

Μπορείτε να καταλάβετε ποιό από αυτά δεν είναι σαν τα άλλα; Πατήστε το κουμπί next για να ξεκινήσετε το παιχνίδι. Κάντε μια επιλογή και δείτε στο τέλος τις σωστές απαντήσεις.

img