Ελληνική αλφαβήτα

Κάθε εικόνα θα ανοίξει σε μορφή PDF. Μπορείτε να την κατεβάσετε, να την τυπώσετε και να ενώσετε τις κουκκίδες

Τρυβλίο Petri*

*Το τρυβλίο Petri είναι ρηχό γυάλινο πιάτο που χρησιμοποιούν οι βιολόγοι